S ohledem na plánovaný přechod systému Banner online na novou verzi, bude provoz systému dočasně přerušen dne 10.9.2010. Děkujeme Vám za účast v systému Banner online, o spuštění nové verze budeme všechny stávající členy systému včas informovat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Po datu odstávky systému budou zobrazovací kódy nadále nefunkční, prosíme odstraňte tyto kódy z Vašich stránek, nová verze bude využívat jinou syntaxi html a nebude zpětně kompatibilní.

TIP: Pro výměnu trafficu stránek s adult obsahem můžete využít katalogu a toplistu na prestižní adrese www.sex.cz a zvýšit tak návštěvnost Vašich stránek.